Jak powinien wyglądać magazyn?

Magazyn służy do przechowywania produktów dla danej firmy, powinien być dobrze oznakowany dla bezpieczeństwa pracowników.

Linie, które znajdują się na ziemi wyznaczają nam gdzie możemy chodzić lub jeździć wózkiem widłowym, a także gdzie można postawić regały czy jak przebiega droga ewakuacyjna.

Brak oznakowania poziomego może doprowadzić do m.in. totalnego braku organizacji pracy, w wyniku, którego może zdarzyć się wypadek, dowolnej interpretacji poleceń przełożonego, co prowadzi do odkładania towarów w dowolnym obszarze zamiast ograniczonej liniami strefy składowania, nieporządkowanego ruchu.

Błędne oznakowanie może doprowadzić do wystąpienia punktu kolizyjnego, podwyższenie ryzyka wystąpienia wypadków, wydłużenia czasów poruszania się po zakładzie. Oznakowaniem poziomym magazynów zajmuje się firma Malowaniepasow.pl, która doradzi jakie kolory dobrać, które będą się odznaczać i rzucać w oczy, co ułatwi życie pracowników.